32 666 5555 Panel klienta

Szybki Internet 600 Mbit/s od 39 zł

Sprawdź nowe pakiety! FRITZ! 4040 (Nowy standard WIFI 802.11AC)

Sprawdź szczegóły oferty

TYLKO U NAS
ROK MA 11 MIESIĘCY!

Przy wpłacie za rok - 1 m-c za darmo! *

 

* Promocja ważna od 01.01.2017r. dla klientów indywidualnych sieci ETTH.

Sprawdź

Sprawdź dostępność usług w Twojej okolicy

Sprawdź

Internet 50Mb + Telewizja 69zł

Zamów już dziś internet z telewizją i płać tylko 69 zł miesięcznie!

Zamów

Bezpieczna umowa

Zmiana planów? To już nie ma znaczenia, bo w Etth możesz rozwiązać terminową umowę bez konsekwencji.

Sprawdź

Promocja bezpieczna umowa

Regulamin promocji „Bezpieczna umowa”

 1. Organizatorem promocji jest ETTH, ul. Bursztynowa 2B, 42-500 Będzin.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Usługi dodatkowej ,,Bezpieczna Umowa" polegającej na ochronie Abonenta przed koniecznością zapłaty ulgi wynikającej z rozwiązania umowy terminowej zawartej z Operatorem, ale nie wcześniej niż po 6 pełnych okresach rozliczeniowych.

 2. Usługa „Bezpieczna umowa” skierowana jest do nowych i obecnych klientów ETTH a jej miesięczna opłata wynosi 15,00 zł.

 3. Usługa „Bezpieczna Umowa” obejmuje możliwość rozwiązania umowy w wymienionych niżej udokumentowanych przypadkach losowych:

  4.1. przeprowadzka Abonenta w rejon, gdzie Operator nie ma możliwości przeniesienia usługi oraz świadczenia umowy w zakresie wszystkich usług na jakie została zawarta

  4.2. utrata pracy przez Abonenta

  4.3. długotrwała utrata zdrowia przez Abonenta w trakcie trwania Umowy,o ile okoliczności te wpływają na pogorszenie sytuacji finansowej Abonenta.

 4. W przypadku konieczności skorzystania przez Abonenta z ,,BU" przyjmuje się wniosek z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi „Bezpieczna Umowa” mają zapisy Umowy i jej Załączniki.

Sprawdź dostępność usług w Twojej okolicy

etth